کتاب ها:

*تکنولوژی مواد غذایی(تکنولوژی لبنیات-قند-روغن-غلات-کنسرو-اصول نگهداری) ضریب ۴:


صنایع لبنیات:
تکنولوژی شیر و فراوردهای لبنی دکتر سید علی مرتضوی
- تولید شیر و فراورده های آن دکتر تیموری یانسری
-شیر و فراوردهای آن
خانم گیتی کریم
-روش های آزمایش شیر عباس فرخنده

تکنولوژِی قند:

-صنایع شکر وقند دکتر شیخ الاسلام
- قند سازی از نیشکر ریاحی دوجلدی
تکنولوژی قند
مهندس رضا اسماعیل زاده کناری

تكنولوژي روغن:

تکنو لوژی روغن های خوراکی محمد حسین حداد خداپرست
-تصفیه روغن و تولید مار گارین میر نظامی ضیابری
-چربی ها و روغن های خوراکی میر نظامی ضیابری
- چربی ها و روغنهای نباتی خوراکی و تصفیه روغن خانم فرشته مالک

تكنولوژي غلات:


-مقد مه ای به تکنولوژی فراورده های غلات مهندس رسول پایان
-تکنولوژی نان ناصر رجب زاده
-تکنولوژی غلات نیکو آراسته
-تکنولوژی غلات دکتر رجب زاده دوجلدی
-مبانی فناوری غلات دکتر رجب زاده دوجلدی
-غلات ناصر خدابنده
-تکنولوژی آماده سازی و نگهداری غلات ناصر رجب زاده

كنسروسازي:

-کنسروسازی رسول پایان
-صنایع کنسروسازی
جواد حصاری

اصول نگهداري مواد غذايي:

- اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی دکتر حسن فاطمی
-مبانی فیزیکو شیمیایی نگهداری مواد غذایی
دکتر محمد صفری دانشگاه تهران
-اصول نگهداری مواد غذایی
مهندس رستم فرجی هارمی
-فراوری مواد غذایی فیلو ترجمه مسعود فلاحی
-مبانی فیزیکوشیمیایی نگهداری مواد غذایی محمد صفری
-صنایع غذایی دوجلدی مرتضی ملکی و شهرام دخانی

*ميكروبيولوژي موادغذايي با ضریب ۲:


-میکروبیولوژی مواد غذایی جی ترجمه دکتر مرتضوی
-میکروبیولوژی مواد غذایی خانم گیتی کریم
-میکروبیولوژی مواد غذایی فریزر ترجمه دکتر مرتضوی
-اطلس میکرو بیولوزی موادغذایی علی مرتضوی

*شيمي مواد غذايي ضریب ۲:

-شیمی مواد غذایی دکتر فاطمی
-شیمی مواد غذایی دمان ترجمه دکتر قنبرزاده

*اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی ضریب ۲

-اصول مهندسی صنایع غذایی دکتر حمید توکلی پور
-
درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی ترجمه:دکتر مرتضوی دانشگاه فردوسی
-مبانی مهندس صنایع غذایی
سید کمال الدین سید رضوی انتشارات عمیدی
-اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی دکتر معتمدزادگان و اسماعیل زاده کناری
-اصول طرح ریزی واحدهای صنعتی ترجمه آصف وزیری